Agrarisch

Taxaties van agrarisch onroerend goed

Taxeren is bij agrarische bedrijven geregeld aan de orde. Bij de meeste bedrijven is een taxatie ten minste één keer per vijf jaar noodzakelijk, maar er zijn ook situaties waarin elk jaar een taxatie nodig is. Het is in het belang van de bank, de gemeente, de familie, en de fiscus om de juiste waarde te weten van het agrarisch bedrijf. Daarbij maakt het verschil of de fiscale waarde, de waarde in het vrije verkeer of de waarde binnen de familie bepaald moet worden.

Doel van de taxatie

Of het nu om een eenvoudige of complexe taxatie gaat, Klematax verzorgt voor u een complete rapportage toegespitst op het doel van de taxatie. Taxateur Cor de Kleijn van Klematax informeert eerst naar het doel van de taxatie, omdat dit de rekenmethode en complexiteit van de taxatie bepaalt. Mogelijke doelen zijn:

 • de aan- of verkoop van agrarische grond, inventaris en/of opstallen, vrij van pacht en gebruik;
 • het vergelijken van de huidige pacht met de marktpacht of maximaal toegestane pacht;
 • een waardetaxatie bij bedrijfsverplaatsing of onteigening;
 • een waardetaxatie bij een overname;
 • een waardetaxatie bij bedrijfsopvolging ten behoeve van kredietfacilitering;
 • een waardetaxatie bij fiscale waarderingen;
 • een waardetaxatie en advies bij wijziging van het bedrijfsproces en bedrijfsvoering.

Het taxatierapport

Bestemmingsplannen, milieu- of fijnstofnormen, de flora- en faunawet; steeds meer zijn deze zaken bepalend voor de weg die u met uw agrarisch bedrijf inslaat. Dit soort procedures, richtlijnen of plannen van de overheid of nutsbedrijven kunnen zowel van invloed zijn op de vestiging, exploitatie of uitbreiding van uw bedrijf. Cor de Kleijn van Klematax is nauw betrokken bij de opstelling of wijziging want een project als Natura 2000 of de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) hebben grote invloed op de waarde van uw bedrijf en uw toekomstplannen. Maar ook het weren van specifieke agrarische bedrijven uit een bepaald gebied, hebben verstrekkende gevolgen. Cor de Kleijn besteedt in het taxatierapport en advies uitgebreid aandacht aan eventueel relevante plannen of normen.

Zekerheid bij taxatie

In de agrarische sector gaat het zelden om een simpele taxatie. Vrijwel altijd zijn een waardebepaling en advies nauw met elkaar verbonden. De waardebepaling van een agrarische bedrijf is één van de meest essentiële onderdelen van het makelaarsvak. Een betrouwbare en waardevolle taxatie kan alleen uitgevoerd worden door iemand die volledig is ingevoerd in het speelveld van de invloedssfeer op de prijsvorming van de betreffende zaken.

Taxateur Cor de Kleijn van Klematax is ingeschreven als Register Makelaar/Taxateur bij de kamer Landelijk Vastgoed van Vastgoedcert, en lid van de branchevereniging VBO Makelaars. Derhalve worden de taxatierapporten door alle Nederlandse Financieringsinstellingen en de belastingdienst geaccepteerd.

Dit betekent dat de taxateur:

 • uitstekend op de hoogte is van de meest actuele marktontwikkelingen;
 • ruime taxatiekennis heeft inzake agrarisch vastgoed;
 • wordt erkend door geldverstrekkende instellingen;
 • een taxatierapport opstelt conform uniforme eisen en rekenmethodes.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Aankopen agrarisch onroerend goed

U wilt uw agrarisch bedrijf uitbreiden, verplaatsen, of een ander agrarisch bedrijf overnemen. Weet u wat een goede locatie is? Wat zijn de vraagprijzen? Hoe wordt dit fiscaal geregeld? Waar moet u verder rekening mee houden?

Bij bovenstaande vragen en als u op het punt staat een belangrijke beslissing te nemen over de aankoop van agrarisch onroerend kunt u contact opnemen met Klematax. Bij Klematax kunt u terecht voor een second opinion inzake uw aankoopplannen. U kunt uw plannen onpartijdig laten beoordelen en advies aanvragen bij de aankoopmakelaar.

In tegenstelling tot een traditionele verkoopmakelaar, verkoopt een aankoopmakelaar niets aan u. Een aankoopmakelaar komt op voor uw belangen. Klematax is gebaseerd op een nieuwe formule, die helemaal uitgaat van de wensen en eisen van de koper.

Cor de Kleijn van Klematax heeft jarenlang ervaring in de agrarische sector. Daarnaast is hij ingeschreven als Register Makelaar/Taxateur bij de kamer Landelijk Vastgoed van Vastgoedcert en lid van de brancheorganisatie VBO.​​​