WOZ

Betaalt u niet te veel?

Samen met de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB), ontvangt u van de gemeente voor 1 maart de nieuwe waardering onroerende zaken (WOZ)-waarde. Weet u of deze waardebepaling van uw woning klopt? Bijna de helft van de woningeigenaren weet niet of de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde wel juist is, of controleert de WOZ-waarde helemaal niet. Terwijl een kritische blik wel eens in uw voordeel kan zijn. U kunt niet voor niets bezwaar aantekenen.​

 

​Hoe wordt uw WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde is de prijs die u een jaar geleden gekregen zou hebben bij verkoop van uw woning. De gemeente hanteert de peildatum van 1 januari van het voorgaande jaar. Zij berekenen de waardebepaling op basis van:

 • Aan- en verkoopcijfers van het kadaster van woningen die met uw woning te vergelijken zijn;
 • De waardebepaling van gemeentelijke WOZ-taxateurs die een aantal woningen in de wijk bekijken (referentiewoning);​
 • Een geautomatiseerde modelberekening waarin bijvoorbeeld oppervlakte, buurtgegevens, bouwjaar en indelinggegevens zijn verwerkt. ​​

​​​​

Door welke factoren kan uw WOZ-waarde worden overschat?​

Uw WOZ-waarde kan te hoog uitvallen.

De gemeente houdt vaak te weinig re​kening met specifieke kenmerken die de waarde van uw woning verlagen:​

 • Achterstallig onderhoud
 • Verouderde keuken of badkamer
 • Grote boom voor het huis
 • Bodemverontreiniging
 • Een olietank in de tuin
 • Asbest
 • Betonrot etc.

Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger uw andere belastingen

De WOZ-waarde staat niet op zichzelf; die werkt door in uw andere belastingen: Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger uw belasting. Het gaat hierbij om:

 • Het eigenwoningforfait: een bijtelling die u als huiseigenaar via de inkomstenbelasting berekend krijgt;
 • De gemeentelijke onroerendezaakbelasting. Sommige gemeenten berekenen uw heffing rioolrecht zelfs op basis van de WOZ-waarde;
 • De heffing ‘omslag gebouwd’ van uw Waterschap of hoogheemraadschap.
  ​​​​
  Dus extra reden om kritisch te blijven.

 

Neem c​ontact op met Cor de Kleijn van Klematax voor een gratis check​​

Twijfelt u of uw WOZ-waarde te hoog is? Neem contact met me op. Door gebruik te maken van een uitgebreide database en ervaring in de woningmarkt, kan ik u een waardeanalyse aanbieden. Ik kan u adviseren of het aantekenen van bezwaar zinvol is.​

​Tevens kan ik u informeren over de bezwaarprocedure bij de gemeente en u daar eventueel in begeleiden. En mocht het tot een rechtsprocedure komen, dan kan ik het benodigde taxatierapport opstellen.

Kortom, het kan lonen om een waardeanalyse aan te vragen bij mij. U kunt kosten besparen door een juiste bepaling van uw WOZ-waarde.
​​
​No cure no pay

Alleen als u een deskundige, zoals Klematax inschakelt om namens u de bezwaar procedure tegen de WOZ-beschikking te voeren, kan deze in het bezwaarschrift verzoeken om toekenning van een kostenvergoeding. Indien de beschikking wordt verminderd, is de gemeente verplicht de door u gemaakte kosten op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht te vergoeden.

Door deze manier van werken dekt deze vergoeding onze kosten.

Indien het bezwaarschrift door de gemeente wordt afgewezen, bent u Klematax niets verschuldigd en dragen wij de kosten van de procedure (no cure no pay).

​​
Dit maakt de dienstverlening van Klematax zo klantvriendelijk.

Klematax maakt GRATIS bezwaar voor u.

 

​Hoe schakelt u Klematax in om bezwaar te maken tegen uw WOZ-waarde?

 

Stap 1

Neem contact​ op met Klematax. Let op! Stel niet uit, want zodra u de beschikking in de brievenbus heeft ontvangen, heeft u slechts 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de waarde.​

 

Stap 2​

Na aanmelding hebben wij de volgende relevante stukken van u nodig om namens u op te mogen treden richting de gemeent​​e:

 1. De ondertekende opdracht tot dienstverlening
 2. De ondertekende machtiging
 3. Kopie van de WOZ-beschikking en het taxatieverslag van de gemeente*
  Deze formulieren opsturen naar Klematax, Antwoordnummer 1502 6610ZX Overasselt (geen postzegel nodig) of per mail info@klematax.nl​.

​​​

Stap 3

Na ontvangst van alle stukken doen wij eerst een WOZ waardecontrole en beoordelen wij uw dossier op haalbaarheid. Als wij uw zaak haalbaar achten nemen we uw dossier in behandeling (ongeveer 90 % van de aanmeldingen) Uiteraard proberen wij bij het opstellen van het bezwaarschrift zo goed mogelijk rekening te houden met de door u ingediende argumenten welke u op het aanmeldingsformulier kunt invullen.

 

Stap 4

Zodra de gemeente een uitspraak op het bezwaarschrift geeft, ontvangt u hiervan bericht.

*Met DigiD is het bij veel gemeenten mogelijk om via hun website het taxatieverslag te downloaden. Kan dit niet dan vraagt Klematax namens u dit taxatieverslag op na ontvangst van uw documenten​​​​.